Project focus

Østfold county has some of the most productive agricultural areas in Norway, and high yield forest areas. In these rural areas, large public and industrial buildings and the farming sector affect global climate because of energy use from machinery, heating and cooling, from the use of fuels for different types of equipment, etc. Earlier experience has shown that, although there is great interest in developing more renewable energy production in these areas, technical, financial and legislative barriers have hindered the development. This project aims to reach out to farmers and other inhabitants for a joint focus on developing renewable energy solutions using e.g. micro CHP, bio, solar and/or wind energy. Through cooperation with municipalities such as Hvaler and Fredrikstad who have found ways to simplify the building permit legislation, the planning and environmental authorities at local and regional level, and actors willing to invest in renewable energy, we want to find ways to lower or even remove these barriers.

 

Targeted outcomes

The goal is to foster cooperation between different groups of potential prosumers (farmers, owners of public and private buildings) in rural areas of Østfold, with the aim to lower legislative, financial and other types of barriers, and release the potential of renewable energy production in the area.

New merging energy technologies suitable for smaller scale production, and for balancing the variable effects, is now entering the market and it is of high value to cooperate with other countries that have experience in utilizing these energy sources. The added values for this project are the results from testing, collecting and sharing of knowledge and experience of smart solutions for sustainable rural energy production and consumption worldwide. Large public and private procurement agreements, and maybe even new energy cooperatives, in Norway will act as showcases for others, both partners in the project and external stakeholders in Europe. Such initiative will accelerate the testing and use of sustainable technologies and smart energy systems in rural areas.

 

Community Benefits

  • Farmers: Cost reduction, income from energy production, energy security
  • Prosumers: Cost reduction, income from energy production, energy security
  • Businesses and industry: Deliver components and systems, cost reduction, income from energy production, energy security
  • Local and regional authorities: Reach climate targets, cost reduction, income from energy production, energy security
  • All: climate improvement

Cobenprosjektet er et samarbeid mellom Local Energy Scotland, den belgiske provinsen Øst-Flandern, den danske kommunen Ringkøbing-Skjern, de nederlandske kommunene Emmen og Haren. Koordinator er universitetet i Oldenburg i Tyskland.

Prosjektet søker støtte under hovedområdet Øko-innovasjon; der formålet er å stimulere den grønne økonomien. Flere steder i nordsjøregionen har engasjement i lokalsamfunn vært blant hoveddriverne i overgangen til fornybarsamfunnet, og det er fortsatt et stort og uutløst potensiale for lokal produksjon av fornybar energi. Coben-prosjektet ønsker å støtte oppbyggingen av flere lokale små energiselskaper eid av lokalsamfunn. Disse kan gi økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler for befolkningen, inkludert deling av overskudd, rabatter, investeringer i lokale foretak, infrastruktur og beskyttelse mot klimaendringer. Gjennom dette prosjektet ønsker man å skape bærekraftige forretningsmodeller som kan gjøre økonomien i nordsjøregionen grønnere. Solenergi er altså bare et av fokusområdene til prosjektet; man ønsker også å se på mulighetene for mer bærekraftig bioenergi, småskala vindenergi, bølgekraft, etc. I Østfold ønsker vi å å sette fokus på følgende satsingsområder:

  • samarbeidsløsninger om energi, eks korntørker. Det er mangel på både tørkingskapasitet og lager i Østfold. det er behov for å utrede mulighetene for samarbeidsløsninger om tørking av korn med bioenergi eller andre alternative energikilder, som solvarme.
  • organisk avfall og grot: fra problem til ressurs. Utrede mulighetene for å nytte denne ressursen gjennom ulike typer samarbeidsløsninger; alt fra biogassproduksjon til kraftproduksjon og mikroraffinerier.
  • Mulighetene for felles innkjøp av solceller og andre energiprodukter for store byggeiere, både i landbruket, det offentlig og privat sektor.